Misyon - Vizyon

MİSYON:

Bilim ve teknolojiye dayalı yaklaşım ve yöntemlerle eğitilmiş, birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve sürdürmede; bakım, eğitim, araştırma, yönetim, danışmanlık ve liderlik rollerini etkin olarak gerçekleştiren hemşirelerin yanı sıra, akademik alanda çalışan hemşirelerin, yetişmesini sağlamak, temel sağlık eğitiminin ve hizmetlerinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

VİZYON:

 Türkiye'de ve uluslararası arenada gözde ve başarılı okullar arasında olabilmek,

Sİ.Ü. markası taşıyan Türkiye' yi Ulusal alanda başarıyla temsil edebilecek ebe, hemşire, diyetisyen ve fizyoterapistler yetiştirmek.

Ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji dünyası ile örgütsel bağları gelişmiş; kurumsal kültürü ve kimliği güçlü; dünyadaki nitelikli üniversiteler ile eşdeğer bir eğitim ve araştırma kurumu olmak; birey, aile ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesi doğrultusunda öğrenme ve öğretmeyi bilen profesyonel Sİ. Ü. mezunu ebe, hemşire, diyetisyen ve fizyoterapistler yetiştirmek.

Mezunlarını, mesleklerinin eğitim, uygulama ve yönetim alanlarında en çok tercih edilir düzeye çıkararak dünya standartlarında gerçekleştirdiği eğitim-öğretim, araştırma ve uygulamalarıyla bu hizmetlerin toplumsal refaha dönüştürülmesinde öncülük eden; öğrencisi, çalışanı, bilim dünyası için sürekli ilgi merkezi olan bir birim olmaktır.

Bilgi toplumunun değerlerini özümsemiş nitelikli ebeler yetiştirmenin yanı sıra, kadın, çocuk, aile ve toplumun yaşam kalitesini yükseltecek ve bu konularla ilgili karar ve politikalarda söz sahibi olan, sorunlara bilimsel yöntemlerle çözüm getiren; yetiştirdiği "profesyonel ebelerle" temel sağlık hizmetleri doğrultusunda gebelik öncesi, gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçlerde kadın, gebe, anne ve yeni doğanı etik değerlerle, ailesi ve yaşadığı toplum içinde bütüncül ve insancıl bir anlayışla ele alabilmeyi amaçlayan örnek gösterilen, üyesi ve mezun olmaktan gurur duyulan bir birim olmaktır.

Öğrencileri, öğretim elemanları, eğitim programları ve araştırmaları ile model oluşturan ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen lider bir eğitim kurumu olmaktır.

NEJDET TİGÜ
Güncelleme : 17.02.2017 16:24:15